Betaler du for meget i husleje?

Angiv nedenstående og klik ‘Tjek din leje’
Stand af køkken

Meget dårligt

Perfekt

Stand af bad/toilet

Meget dårligt

Perfekt

* Resultatet af lejescreeningen er vejledende og uforpligtende. Læs om forbehold for resultaterne her. OBS! Lejemålet skal være taget i brug før 1992.

Mere om husleje

100.000 betaler for høj husleje

Ni ud af ti af dem, der bor til leje i en ejerlejlighed, betaler for meget i husleje, siger Lejernes Landsorganisation. Alle ejerlejligheder i ejendomme, der blev taget i brug inden 1992, er omfattet af regler om, hvor meget de må lejes ud for. Læs hele artiklen på dr.dk

Der er mange penge at spare for rigtig mange lejere

Rigtig mange betaler for meget i husleje, og der kan være mange penge at spare. I lejeloven står der, at lejen ikke må overstige det lejedes værdi væsentligt, og udlejere skal holde sig inden for rammen af andre sammenlignelige lejemål i området. Rent faktisk betaler rigtig mange mellem 30-50% for meget i leje, ifølge LLO. Læs hele artiklen her.

Lejerforeninger kan hjælpe dig med meget mere end huslejenedsættelse

Din lejeforening kan også hjælpe med gennemtjekning af lejekontrakt, hjælp til regler omkring afregning af vand og varme og meget mere! Er du endnu ikke medlem af en lejerforening kan du se en liste over lejerforeninger i nærheden af dig her.